Угода (Політика конфіденційності) щодо обробки персональних даних

Всі особи, що заповнили відомості, які є персональними даними на сайті https://proexpress.com.ua та його піддоменів, а також розмістили іншу інформацію на сайті https://proexpress.com.ua та його піддоменів, підтверджують свою згоду на обробку персональних даних та їх передачу Оператору обробки персональних даних – Адміністрації сайту.

Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, а саме вчинення дій, передбачених пунктом 3 частини 1 статті 3 Федерального закону від 27.07.2006 № 152-ФЗ «ПРО персональних даних», підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє вільно, своєї волею і у своєму інтересі.

1. Визначення термінів

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

1.1.1. Адміністрація сайту (далі Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники управління сайтом, які організовують і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно визначеним або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» — обов’язкове для дотримання Оператором або іншим отримали доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.

1.1.5. «Користувач сайту (далі Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

1.1.6. “Cookies” – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP / HTTPS-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. “IP-адреса” – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. Загальні положення

2.1. Використання Користувачем сайту https://proexpress.com.ua та його піддоменів означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту https://proexpress.com.ua та його піддоменів.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту https://proexpress.com.ua та його піддоменів. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.

3. ПРЕДМЕТ Політики конфіденційності

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту по нерозголошенню та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту при введенні даних у форми зворотного зв’язку на сайті https://proexpress.com.ua та його піддоменів або при оформленні замовлення на придбання послуг.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм зворотного зв’язку на сайті і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail) Користувача;

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:

< p>4.1.1 для оформлення замовлення та (або) укладення договору надання послуги дистанційним способом.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту.

4.1.3. Встановлення зворотного зв’язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Повідомлення Користувача Сайту про стан Замовлення.

4.1.8. Обробки та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оскарження платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Сайту.

4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Адміністрації сайту або від імені партнерів Адміністрації Сайту.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. Способи і терміни обробки персональної

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких коштів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно в цілях виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті https://proexpress.com.ua.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади Російської Федерації тільки з підстав і в порядку, встановленим законодавством Російської Федерації.

5.4. При втраті чи розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем приймає всі необхідні заходи по запобіганню збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ сторін

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Приймати заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, звичайно використовуваного для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, які належать до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Додаткові умови

7.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.

7.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

7.3. Усі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти за адресою adv@proexpress.com.ua

7.4. Політика конфіденційності розміщена на сторінці https://proexpress.com.ua/politika-konfidentsialnosti/

Все найцікавіше: новини, дозвілля і цікаві факти